Bezpieczne ferie – HOPR w Piątce

Uczniowie klas 5-8 uczestniczyli w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej prowadzonych przez Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pod kierunkiem Pani Lidii Wierzbickiej.

Przypomnieli sobie, że pierwsza pomoc przedmedyczna polega na udzieleniu osobie będącej w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wsparcia na miarę własnych możliwości, umiejętności i wiedzy oraz niezwłocznym zawiadomieniu o tym zdarzeniu służb ratunkowych.

Prowadzący przeprowadzili pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rozdali uczestnikom zajęć ulotki z instrukcją RKO.

Chcesz zobaczyć krótki filmik z tego wydarzenia – zapraszamy na stronę HOPR:
https://www.facebook.com/HOPR-Pionki-1697109977265214/