Mazowiecki program stypendialny 2021/2022 cd.

Artykuł został przygotowany jako kontynuacja projektu z Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jest to program skierowany do klas 7-8 oraz uczniów liceów ogólnokształcących. Lena Ceglarz zdecydowała, że projekt będzie realizować z dziedziny języków obcych, a dokładniej z języka angielskiego.Artykuł napisany przez uczennicę nawiązuje do słynnego święta w Walencji –