Rachunki i opłaty

Wykaz rachunków i opłat Nr rachunku bankowego Rady Rodziców przy PSP Nr 5 w Pionkach Bank Spółdzielczy w Pionkach Nr rachunku: 44 9141 0005 0008 7825 2000 0010 Opłata za ponowne wydanie legitymacji szkolnej lub karty rowerowej Bank Spółdzielczy w Pionkach Nr rachunku: 03 9141 0005 0011 7025 2000 0020