45. KONKURS RECYTATORSKI WARSZAWSKA SYRENKA I XXXIX MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

17 marca 2022 roku odbyły się w naszej szkole eliminacje do przeglądu miejskiego XXXIX Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 45. Konkursu Warszawska Syrenka. Wzięło w nich udział dwudziestu jeden uczniów naszej „Piątki” z klas I – VIII. Tytuł laureata etapu szkolnego uzyskali:  Julia Kusio, Oliwia Bakuła, Weronika Lasota, Kornelia Piwońska, Karina