PSP Nr 5 z wizytą w szkole im. Małego Księcia

Ozel Kucuk Prens lkogretim Okulu
Istambuł (Turcja)

    W dniach 21-25 XI 2005 odbyło się w Istambule pierwsze spotkanie robocze wszystkich szkół biorących udział w realizacji projektu Socrates-Comenius w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach. Wzięły w nim udział: Francja, Łotwa, Rumunia, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 z Gdańska, przedstawiciele naszej szkoły oraz goszcząca nas szkoła turecka. Naszą szkolę reprezentowali: dyrektor Wojciech Banaś i Aleksandra Grabiec.
    Spotkanie poświęcone było opracowaniu szczegółowego planu realizacji zadań projektowych w roku szkolnym 2005/2006.
    Projekt nasz, którego tytuł brzmi "Bajki - nośnikami języków, kultur i tradycji", opiera się na pisaniu przez dzieci bajek. Każde państwo pisze jedną część i posyła kolejnemu. Produktem końcowym pierwszego roku, mają być książki z bajkami wszystkich dzieci, opublikowane w formie wydawnictwa.
    Celem dyskusji na spotkaniu, było ustalenie szczegółów dotyczących druku książek przez szkoły uczestniczące w projekcie. W lutym 2006 będą zorganizowane wystawy ilustracji, a następnie wybrane po 10 najładniejszych prac do każdej strony (części) obu bajek i wysłane za pomocą Internetu do koordynatora projektu - Francji. Ilustracje zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.
    W marcu 2006 zostanie ogłoszony konkurs na najładniejszą ilustrację do bajki. Głosować będą wszyscy uczniowie szkół uczestniczących w projekcie!
    W pierwszym tygodniu kwietnia 2006 ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Zwycięskie prace posłużą do zilustrowania bajek projektowych w wersji angielskiej.
    W maju 2006 każda ze szkół partnerskich wyda bajki w wersji książkowej w swoim języku narodowym (z ilustracjami własnych uczniów), a podczas kolejnej wizyty - w Narbonne (Francja) nastąpi wymiana książek między szkołami.
    Ponadto na spotkaniu, każdy z koordynatorów projektu przedstawił relację z działań podjętych dotychczas w poszczególnych szkołach. Przedstawione zostały sukcesy, ale również i problemy z jakimi dotąd borykały się szkoły bądź ich przedstawiciele. Koordynatorzy podkreślali ogólnoszkolny charakter projektu oraz wskazywali na to, aby przy jego realizacji pracowało wielu nauczycieli i uczniów, również niepełnosprawni czy mający trudności w nauce.
    Wielokrotnie podkreślona została konieczność bliskiej współpracy między szkołami partnerskimi, wymiany doświadczeń, korespondencji między nauczycielami i uczniami. Partnerzy powinni tak planować swoje działania, aby do ich realizacji konieczny był udział wszystkich szkół. Działania indywidualne szkół są możliwe, ale należy o tym sukcesywnie informować partnerów.

Zdjęcia z wyjazdu:

Szkolny koordynator projektu

Sylwia Dwojak


| Powrót do "Socrates Comenius" |