EUROPEJSKI DZIEŃ WIOSNY

    Dzień Wiosny w Europie jest projektem, dzięki któremu szkoły mogą zdobywać wiedzę o rozwoju UE oraz włączyć te wiadomości do programów zajęć szkolnych.
    Kampania ta towarzyszy szkołom w organizacji europejskiego dnia debaty i wymiany wiedzy pomiędzy uczniami a lokalnymi, regionalnymi, narodowymi i międzynarodowymi osobistościami. Kulminacja szkolnych projektów odbywa się w okolicach pierwszego dnia wiosny. Oficjalną datą Dnia Wiosny w Europie jest 17 marca 2005.
    Dzień Wiosny w Europie stanowi niepowtarzalną okazję dla młodych Europejczyków, by stali się aktywni oraz, w miarę możliwości, wpływali na procesy polityczne zachodzące w Europie.

    W tym roku motywem przewodnim jest Konstytucja Europejska.
    Konstytucja to tekst , który zawiera podstawowe przepisy państwa lub grupy państw. Przepisy te zawierają odpowiedzi na wiele pytań.
    Konstytucja Europejska została opracowana w sposób przejrzysty i demokratyczny przez Konwent Europejski liczący 72 posłów (na 105 członków) wyłonionych w powszechnych wyborach bezpośrednich. Proces ten został uwieńczony procedura ratyfikacyjną przez parlamenty narodowe - również wyłonione w powszechnych wyborach bezpośrednich - 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub referendum.

    Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w europejskim projekcie "Wartości".
Zajęcia skoncentrowały się wokół tych wartości, które stanowią podstawę zarówno cywilizacji europejskiej, jak i zapisów Konstytucji Europejskiej. Celem projektu było przybliżenie ich uczniom i wprowadzenie do codziennego życia.
A były to:

  • ludzka godność
  • prawa człowieka,
  • rządy prawa,
  • demokracja,
  • pokój
  • solidarność,
  • wolność,
  • tolerancja,
  • równość.

    Uczniowie pracowali w grupach, opracowując po dwie wartości. Następnie część prac została przetłumaczona na język angielski i wysłana do Brukseli. Do prac dołączone zostały rysunki ilustrujące wyżej wymienione wartości.
    Wszystkie szkoły biorące udział w europejskich obchodach Dnia Wiosny 2005 zostały nagrodzone specjalnym certyfikatem, za udział w debatach, konkursach i projektach.
    Nasza szkoła również znalazła pośród tych szczęśliwców dzięki pracy i zaangażowaniu wszystkich członków Szkolnego Klubu Europejskiego "Top Ten".

    Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest atmosfera Dnia Wiosny, pomocne będą te wypowiedzi:

"To jest wspaniały projekt, który zbliża nauczycieli i uczniów z całej Europy. Projekty współpracy sprawiają, że zajęcia o innych krajach stają się dużo ciekawsze. Uczniowie uczą się, a jednocześnie lekcje naprawdę im się podobają."
- Susanne Pratscher, Austria

"Europejskie projekty edukacyjne pozwalają młodzieży na przekraczanie granic. Moje doświadczenia z projektami, takimi jak Dzień Wiosny były bardzo pozytywne. Europejski wymiar, którego doświadczają szkoły prowadzi do budowania wzajemnego zrozumienia. Miałam okazję poznać innych nauczycieli - z różnych kultur, co poszerzyło moje horyzonty i sprawiło, mam nadzieję, że stałam się lepszym człowiekiem."
- Magdalena Bobek, Słowenia

"Dzień Wiosny sprawił, że pracowałem bardzo ciężko, zabrał mi mnóstwo czasu, ale też naładował nową energią."
- Jozef Medvecký, Słowacja

A oto nasz certyfikat.

[Kliknij, żeby powiększyć]


| Powrót do "Socrates Comenius" |