"Piątka" ku Europie!

    Nasza szkoła przygotowuje się do realizacji programu dotyczącego międzynarodowej współpracy szkół Sokrates Comenius. Jest to program powołany przez Wspólnotę Europejską i został ustanowiony w 1995r., początkowo na 5 lat (1995-1999), a następnie przedłużony jako Sokrates II na lat 7 (2000-2006). Polska bierze w nim udział od 1998r. Uczestniczą w nim państwa członkowskie Unii Europejskiej, kraje EFTA/EOG, kraje stowarzyszone z UE lub oczekujące na przyjęcie do UE. Szkoły tworzą grupy partnerskie pracujące nad wspólnym projektem: może to być Szkolny Projekt Comeniusa, Projekt Językowy Comeniusa lub Projekt Rozwoju Szkoły. Projekty stwarzają uczniom i nauczycielom możliwość: wspólnej pracy nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń, badania różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej.

    Stworzenie grupy partnerskiej nie było łatwe: najpierw należało wpisać się do bazy danych o szkołach poszukujących partnerów do współpracy i wysłać setki e-maili. Jednak udało nam się - nawiązaliśmy współpracę z następującymi partnerami:

 • Narbonne (Francja) - koordynator projektu
 • Gdańsk (Polska)
 • Istambuł (Turcja)
 • Botosani (Rumunia)
 • Ryga (Łotwa).

    Nasza szkoła jest więc szkołą partnerską, a koordynatorem ("mózgiem") jest szkoła z Francji. Grupa powyższych szkół zgodnie postanowiła stworzyć wspólny Szkolny Projekt Comeniusa. W związku z tym została zorganizowana na nasz wniosek wizyta przygotowawcza, która miała miejsce w dniach 4 - 10 XII 2004r., wówczas w naszej szkole i mieście gościli: Burce Oskay z Istambułu (Turcja), Christian Maffre z Narbonne (Francja) i Ewa Szpila z Gdańska. Nie udało się do nas dotrzeć (niestety) przedstawicielom szkół z Łotwy i Rumunii. Celem tego spotkania było nawiązanie współpracy między naszymi szkołami w ramach Comeniusa. Wizyty przygotowawcze mogą być realizowane tylko przed złożeniem wniosku na projekt, dlatego w ciągu tygodnia musieliśmy opracować program projektu (język roboczy - angielski), wspólnie wypełnialiśmy dokumenty (nieobecni łotewscy i rumuńscy przedstawiciele szkół będą musieli zaakceptować nasze propozycje i samodzielnie wypełnić wnioski), czeka nas złożenie wniosku do końca stycznia 2005r. i niecierpliwe oczekiwanie na akceptację Agencji Narodowej.

Ale nie samą pracą żyje człowiek , więc pokazaliśmy naszym gościom szkołę, miasto i okolice.

    W poniedziałek, 6 grudnia, goście zwiedzali szkołę. Obejrzeli kilka lekcji: w klasie integracyjnej Ib zajęcia z języka angielskiego (prowadzone przez panie: Jolantę Majcher i Małgorzatę Wojtaszewską), w klasie IIId zajęcia plastyki (prowadzone przez panią Aldonę Sokołowską) oraz zajęcia wychowania fizycznego (prowadzone przez panią Renatę Stawską i pana Leszka Sekułę). Goście byli zachwyceni możliwościami szkoły oferującej tak doskonałą bazę lokalową, doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną i dużą różnorodnością nauczanych przedmiotów (o zaletach naszej palcówki i polskim systemie oświatowym opowiadał naszym gościom pan dyrektor, Wojciech Banaś). Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z przedstawicielami Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Burmistrza Miasta - pana Marka Janeczka i przewodniczącego RM - pana Dariusza Dolegi. Uczniowie przygotowali program artystyczny w języku angielskim (pod kierunkiem pań: Aleksandry Grabiec i Katarzyny Bąk), były występy chóru szkolnego "AVISTA" prowadzonego przez panią Annę Kuczmerę oraz prezenty mikołajkowe.

    Następnego dnia nasi goście wizytowali Urząd Miasta, gdzie pan burmistrz przyjął ich nadzwyczaj ciepło, z typową dla nas Polaków gościnnością. Cała trójka była zachwycona tak miłym spotkaniem. Po południu zwiedzaliśmy naszą piękną Puszczę Kozienicką. Dni następne poświęcone były wycieczkom do Kazimierza Dolnego i Muzeum Wsi Radomskiej.

    Wszędzie, gdzie przybywaliśmy, spotykaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem i dlatego w tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak miłego pobytu naszych gości:

 • Burmistrzowi Miasta Pionki, panu Markowi Janeczkowi
 • Przewodniczącemu Rady Miasta, panu Dariuszowi Doledze
 • Kozienickiemu Parkowi Krajobrazowemu
 • Nadleśnictwu Kozienice
 • Państwu Barbarze i Ryszardowi Różańskim
 • Panu Tomaszowi Alotowi
 • Dyrekcji, koleżankom i kolegom z naszej szkoły.
Grupa Inicjatywna Comenius

| Powrót do "Socrates Comenius" |