Z wizytą na Łotwie

    W     dniach 17-21 listopada 2006 wraz z paniami vicedyrektor Ewą Zamorską i Aleksandrą Grabiec byłyśmy goszczone w Rydze przez Szkołę Podstawową imienia Valdisa Zalitisa (Riga Elementary School named after Valdis Zalitis) - współpracującą z nami w ramach europejskiego projektu Socrates-Comenius, w którym to bierzemy udział już 2 rok. Wraz z nami byli tam także zaproszeni nauczyciele szkół z Istambułu, Narbonne, Botosani i Gdańska.

    Zarówno nauczyciele jak i uczniowie przyjęli nas z typową dla Słowian gościnnością.

    Pierwszego dnia pokazano nam szkołę, klasy, a dzieci przygotowały ciekawy program artystyczny, w którym to, między innymi, uczyliśmy się tańczyć typowych dla Łotwy tańców ludowych. Zwiedziliśmy również Rygę - stolicę Łotwy.

    Jednak najważniejszym elementem każdego dnia były spotkania robocze, na których to podsumowaliśmy pierwszy rok trwania projektu, usystematyzowaliśmy harmonogram na obecny rok szkolny i przygotowaliśmy plan działania szkół w kolejnym roku trwania projektu - 2007/2008.

    Wymieniliśmy się kalendarzami, które każda szkoła przygotowywała sama, a w których to znalazły się ilustracje dzieci do pisanych bajek z pierwszego roku projektu oraz pacynkami, które będą potrzebne do wystawienia bajek. Bajki te będą wystawiane w językach narodowych państw partnerskich i w języku angielskim, jako języku roboczym, nagrane na DVD i wystawione w szkole i przedszkolach.

    Ponadto między szkołą z Rygi a naszą zostało zawarte porozumienie, które dotyczyć ma wymiany uczniów i nauczycieli. Szczegóły tego porozumienia oraz termin wymiany będą dopracowane tak szybko, jak się uda.

Szkolny koordynator projektu

Sylwia Dwojak

Pamiątkowe zdjęcia z wyjazdu (fotoreportaż):


| Powrót do "Socrates Comenius" |