Spotkanie we Francji

    W dniach 22-27 maja 2006 odbyła się kolejna wizyta robocza, związana z realizacją projektu Socrates-Comenius, w którym to nasza szkoła uczestniczy od września 2006 r. Tym razem miejscem spotkania było Narbonne (Francja), gdzie gościła wszystkich partnerów Szkoła Podstawowa im. Emila Zoli.
    Celem tego spotkania było podsumowanie pierwszego roku naszej współpracy, ustalenie szczegółów działalności na rok kolejny, a przede wszystkim prezentacja efektu końcowego, jakim były napisane i zilustrowane przez dzieci dwie bajki, pięknie wydane w pięciu językach: angielskim, francuskim, polski, rumuńskim i tureckim.
    Wizycie towarzyszyło zwiedzanie szkoły , miasta i jego okolic, a także spotkanie z władzami miasta i przedstawicielami ministerstwa do spraw oświaty.
    W imieniu dzieci ze szkoły francuskiej przesyłam pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich uczniów PSP nr 5 w Pionkach za e-maile oraz przygotowane prezenty.

Szkolny koordynator projektu

Sylwia Dwojak

Pamiątkowe zdjęcia z wyjazdu:
(czarno-białe to skany z gazety francuskiej, która pisała o tym spotkaniu)


| Powrót do "Socrates Comenius" |