W PSP NR 5 BAJKĘ CZAS ZACZĄĆ...

    Po długich oczekiwaniach na wyniki konsultacji międzyagencyjnych, w końcu został zaakceptowany przez Polską Agencję Narodową nasz wspólny projekt w ramach Szkolnego Projekt Socarates - Comenius.

    Możemy być dumni. Ale to zobowiązuje.

    COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.
    Cieszymy się, że wizyta przygotowawcza, która odbyła się w grudniu 2004, przyniosła tak owocne efekty nie tylko w postaci nawiązania przyjaźni między szkołami, ale i akceptacji projektu przez Agencję Narodową. Wszyscy nasi goście do tej pory wspominają miłe przyjęcie całej społeczności naszego miasta, a szczególnie władz miasta z burmistrzem panem Markiem Janeczkiem na czele.
    Pragniemy przypomnieć, że współpracować z nami będą szkoły:

  • Narbonne- Francja- koordynator projektu
  • Istambuł- Turcja
  • Botosani- Rumunia
  • Ryga- Łotwa
  • Gdańsk - Polska

Tytuł projektu: "Bajki- nośnikami, języków, kultur i tradycji".

    Na czym będzie polegać nasza praca w pierwszym roku projektu?
Jego celem jest poznanie kultur i tradycji krajów uczestniczących w projekcie. Uczniowie zgłębią zagadnienia z dziedziny praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn, obywatelstwa europejskiego, zapobiegania przemocy w szkole, tolerancji i zapobiegania ksenofobii. Projekt opiera się na czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu, bogaceniu słownictwa, tworzeniu bajek w kilku językach. Język angielski jest językiem roboczym. Efektem pracy będą dwie bajki autorstwa naszych uczniów, które następnie zostaną opublikowane. To będzie efektem końcowym tego roku.
    Projekt bazuje na regularnym zbieraniu i wymianie między szkołami prac wykonanych przez uczniów. Pozwoli to wszystkim uczestnikom projektu na ciągłą ocenę jego zaawansowania poprzez systematyczną ewaluację i samoocenę (korespondencja elektroniczna, spotkania, ekspozycje i prace końcowe wykonane np. w formie albumów, CD- ROM-ów z pracami dzieci, strony internetowej lub własnego wydawnictwa). Uczniowie poznają nowoczesna technologię informatyczno- komunikacyjną i pogłębiają znajomość języków obcych.
    Praca nad projektem już się zaczęła. Pierwsza strona bajki została napisana przesz szkołę francuską. Teraz my dopiszemy część dalszą i prześlemy ją do kolejnej szkoły. W międzyczasie dzieci będą robić ilustracje. Mamy nadzieje, że do maja uda nam się skończyć bajkę, a efekty naszej pracy będzie można zobaczyć nie tylko w Internecie, ale i w księgarniach.

Szkolny koordynator projektu

Sylwia Dwojak


| Powrót do "Socrates Comenius" |