Neurofeedback


Terapia EEG Biofeedback wpisana jest do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych. Od ponad 15 lat EEG Biofeedback stosuje się również w Polsce. Metoda została opracowana przez naukowców z NASA na potrzeby osób pracujących na co dzień w ogromnym stresie – pilotów i kosmonautów. Terapia umożliwia zmianę charakterystyki własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba trenująca, poprzez aktywny udział w treningu, uczy się modyfikować wzorzec fal mózgowych. W efekcie EEG Biofeedback nie tylko przestraja organizm, ale też uczy poznawać funkcjonowanie własnego ciała i wpływać na zachodzące w nim procesy. Terapię wykorzystuje się w klinikach i przychodniach, specjalistycznych gabinetach neurologicznych, na Uniwersytetach Medycznych, w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w Centrach Diagnozy Terapii ADHD i w ośrodkach Polskiego Towarzystwa ADHD na terenie całego kraju, w szkołach. Metoda ta coraz częściej jest wdrażana w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w gabinetach logopedyczno-pedagogicznych. Powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą, której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Komputer wyposażony jest w specjalną przystawkę do sprzężenia zwrotnego. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Wyraźne i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu ucznia (poprawa koncentracji, zdolności poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji) pedagodzy obserwują już po dwudziestu systematycznych treningach w ciągu jednego roku szkolnego (nie rzadziej niż raz w tygodniu). Trening/terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.

Terapia EEG Biofeedback jest metodą wprowadzoną w PSP nr 5 w Pionkach od marca 2016 roku. Terapią objęci zostali uczniowie posiadający orzeczenie PPP w Pionkach. Przed przystąpieniem do terapii każdy rodzić zobowiązany jest dostarczyć terapeucie wynik badania EEG wraz z zaświadczeniem od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do udziału w terapii. Wskazaniami, w których znaczącą poprawę jakości funkcjonowania daje usprawnienie pracy mózgu są:

Dla upowszechnienia neurofeedbacku barierą pozostawała długo cena i jakość niezbędnego sprzętu. Dopiero na początku lat 90., w związku z upowszechnieniem się komputerów osobistych, pojawiły się względnie tanie urządzenia.

Drugą barierą dla rozwoju neurofeedbacku był początkowy brak zrozumienia w środowisku profesjonalnym. Przełomem okazał się rok 1999, kiedy to nakładem Academic Press ukazała się pierwsza naukowa monografia poświęcona neurofeedbackowi. Z każdym rokiem rośnie liczba poświęconych jej publikacji naukowych. Rozwijany początkowo w Stanach Zjednoczonych neurofeedback upowszechnia się obecnie także w innych krajach.

Elżbieta Wojdyło
Neuroterapeuta II°
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2017/2018"