Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”


Tradycją naszej szkoły stał się organizowany corocznie Szkolny Konkurs Ortograficzny. W tym roku odbył się on w dniach 8-12.01.2018 r. Celem konkursu było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów, dbanie o systematyczną pracę nad poprawnością ortograficzną, doskonalenie sprawności językowych poprzez umiejętne stosowanie zasad ortograficzno-interpunkcyjnych w praktyce oraz popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Do konkursu przystąpiło 63 uczniów z klas IV-VII:

Zwycięzcami zostali uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce: Tytuł „Mistrza Ortografii” otrzymali:

Zuzanna Wójcik z klasy IVa – MISTRZ ORTOGRAFII KLAS IV

Szymon Stefanowski z klasy Va – MISTRZ ORTOGRAFII KLAS V

Aleksander Oleszczuk z klasy VIb – MISTRZ ORTOGRAFII KLAS VI

Anastazja Stępień z klasy VIIc – MISTRZ ORTOGRAFII KLAS VII

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Serdecznie dziękujmy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy kolejnych sukcesów.

Koordynator - Barbara Wójcik
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2017/2018"