Integracja sensoryczna w PSP nr 5


Integracja sensoryczna jest procesem dzięki któremu mózg otrzymuje informacje napływające ze wszystkich zmysłów (np. wzrok, słuch, ruch, dotyk). Następnie segreguje je rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami. Następstwem tego jest odpowiedź w formie adekwatnej reakcji.

Właściwie przebiegający proces integracji sensorycznej pozwala nam właściwie reagować na wyzwania płynące z otoczenia.

Integracja sensoryczna jest procesem, który dokonuje się w ośrodkowym układzie nerwowym.

Mówiąc prościej, mózg człowieka odbiera i przetwarza informacje, pochodzące z otaczającego nas świata za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu, dotyku, równowagi. Zmysły te współdziałają ze sobą i tworzą cały system wzajemnych zależności. Bardzo duże ilości bodźców-informacji docierają do naszego układu nerwowego, które są sortowane, przetwarzane i łączone w jedną całość. Nieprawidłowe działanie jednego ze zmysłów powoduje zakłócenia, zaburzenia w odbiorze i interpretacji danej informacji. Występują wtedy problemy z koncentracją uwagi, zaburzeniami snu, zaburzenia zachowania, nieadekwatne reakcje – nieprawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny, zbyt silne lub zbyt słabe napięcie mięśniowe, opóźniony poziom rozwoju mowy, a także szereg trudności szkolnych związanych z czytaniem, pisaniem, liczeniem, myśleniem przyczynowo-skutkowym, abstrahowaniem, uogólnianiem, zaburzenia w sferze poznawczej, zaburzenia codziennym funkcjonowaniu.

Terapia integracji sensorycznej określana jest także mianem „naukowej zabawy”, ponieważ poprzez zabawę która jest interesująca, ciekawa i przyjemna dokonuje się integracja wszystkich bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego co prowadzi do lepszej organizacji działania.

Odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej i dotykowej, a także węchowej i słuchowej. Do specjalistycznego sprzętu zaliczają się huśtawki, podwieszane platformy typu „konik”, równoważnie, deskorolki, projektory i platformy podświetlane, piłki, masażery, klocki piankowe, talerze obrotowe i wiele innych.

Podczas indywidualnej terapii terapeuta dobiera do ucznia odpowiedni rodzaj aktywności w oparciu o diagnozę własną, a także zalecania poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W naszej szkole prowadzone są takie zajęcia!

Poniżej galeria zdjęć i krótki film prezentujący przykładowe ćwiczenia, a dla chcących wiedzieć więcej, link do szerszego opracowania na temat integracji sensorycznej.

Marta Olejarczyk
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2017/2018"