Rok szkolny 2017/2018 czas zacząć…


Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się 4 września o godzinie 9:00. Choć pogoda przypomniała nam o tym, że czas odpoczynku już minął, pewnie i tak wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko. Inauguracja odbyła się z podziałem na dwie grupy: klasy IV-VII oraz oddziały gimnazjalne o godzinie 9:00, a klasy 0-III o godzinie 10:00.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego i krótkiej modlitwie poprowadzonej przez ks. Marcina Ciacha, pani dyrektor Marzena Murawska serdecznie powitała zebranych gości w osobach: p. Marka Górki – asystenta burmistrza miasta Pionki ds. oświaty, p. Michała Rogowskiego – przewodniczącego Rady Rodziców oraz wicedyrektorów p. Barbarę Glimasińską i p. Beatę Jaśkiewicz, nauczycieli, rodziców i przybyłych uczniów. W swoim przemówieniu wskazała różnorodne aspekty pracy nauczycieli w naszej szkole, poinformowała o zmianach związanych z wdrażaniem reformy oświaty oraz przeprowadzonych w szkole w czasie wakacji licznych pracach remontowych. Cytując słowa naszego patrona Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”, zachęciła do pracy i rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, wyznaczania i osiągania celów. Życzyła wszystkim owocnej pracy w nowym roku szkolnym oraz skierowała ciepłe słowa do pierwszoklasistów i ich rodziców.
Następnie głos zabrał p. Marek Górka, który przybliżył sposoby wprowadzania nowej reformy szkolnej w naszym mieście i p. Michał Rogowski, który także życzył sukcesów i radości z wykonywanej pracy.

Najważniejszym elementem drugiej części inauguracji roku szkolnego było przyjęcie w poczet uczniów PSP 5 najmłodszych kolegów i koleżanek, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły. Aby stać się pełnoprawnymi uczniami, dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, że będą dobrymi Polakami i uczniami oraz będą radością swoich rodziców i nauczycieli. Symbolicznego pasowania na ucznia dokonali p. Marek Górka, p. Barbara Glimasińska i p. Marzena Murawska. Uwieńczeniem ślubowania były chusty z logo naszej szkoły, które zostały wręczone przez najstarszych przedstawicieli naszej społeczności, czyli gimnazjalistów. Po otrzymaniu chust i przyjęciu gratulacji, dzielne pierwszaki udały się wraz z wychowawcami na pierwsze spotkania w salach. Tam przywitali swoje nowe panie oraz przyjęli pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia i z uśmiechem rozpoczęli nowy etap edukacji. Starsi uczniowie także zostali zaproszeni na spotkanie z wychowawcami, a potem, wiadomo - plany lekcji, podręczniki, lektury, ale i ciekawość, jaki będzie ten rok.

Elżbieta Śmiechowska, Barbara Wójcik
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2017/2018"