Klasa 1a podziwia pomniki przyrody


[Pomnik przyrody]„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych.”

Na terenie gminy Pionki znajduje się 87 pomników przyrody, w tym jeden głaz narzutowy – granit gruboziarnisty. Są to ponad 150 letnie drzewa. Należą do nich: modrzew polski, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz pospolity, olsza czarna, sosna zwyczajna, klon jawor, jodła pospolita, świerk pospolity, buk zwyczajny.

Uczniowie klasy 1a podziwiali pomniki przyrody – ogromne dęby szypułkowe przy ulicy Fabrycznej. Piękne, potężne drzewa pamiętają bardzo odległą historię naszego miasta. Ich wiek szacuje się na około 200 lat, a wysokość, to ponad 25 metrów.

Warto, spacerując po najbliższej okolicy, uważnie obserwować otaczającą nasz przyrodę. Czasem tuż obok nas są niezwykle piękne miejsca. Pamiętajmy, że to również od nas zależy, czy za kolejne 100 lat będzie można je podziwiać.

Lidia Czyżewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2016/2017"