Ogólnopolski Konkurs Artystyczny "KLASA ZE SNÓW"


W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Klasa ze snów”. Jest to już 7 edycja tego popularnego konkursu który odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ma na celu popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w procesie uczenia się i nauczania oraz rozbudzenie pasji czytania i świadomości czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Zachęca uczniów do rozwijania zainteresowań, inspiruje do wykorzystania własnej wyobraźni i pomysłowości oraz wyrażania swoich pomysłów przez sztukę. Pozwala także na zaktywizowanie uczniów i nauczycieli do wspólnego działania i przygotowania pracy zespołowej. Celem towarzyszącym jest zachęcenie rodziców uczniów do współuczestnictwa w życiu szkoły przez aktywne włączenie się w promocję działań placówki (http://www.klasazesnow.pl).

Konkurs trwa w okresie od 1 listopada 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. Czas na nadsyłanie prac upłynął, a teraz pozostaje nam czekać na ogłoszenie wyników do 23 maja 2017 roku, a jeżeli uda nam się zdobyć nagrodę to wręczenie nagród odbędzie się dopiero w drugiej połowie czerwca 2017 roku. Zgodnie z regulaminem PSP nr 5 mogła brać udział w konkursie filmowym i plastycznym jednocześnie, co też skwapliwie uczyniliśmy.

Konkurs plastyczny dotyczył klas I-III i wzięły w nim udział wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci stworzyły prace na temat: „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów”. Jury w składzie Dorota Lisowska i Katarzyna Stolarska miało niełatwe zadanie. Ostatecznie wybrano prace Alicja Jemioł i Zuzanny Puzio z klasy IIId.

Konkurs filmowy przeznaczony był dla klas IV-VI. Tego niełatwego zadania podjęła się grupa pasjonatów z klasy VIc pod opieką pana Krzysztofa Capigi. Oto film pt. „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów” (wg „Listy lektur” będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu).

Niecierpliwie czekamy na wyniki! Trzymamy kciuki!

Szkolny koordynator konkursu
Katarzyna Stolarska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2016/2017"