Szkole pomagamy – świat oczyszczamy


Uczniowie PSP nr 5 w Pionkach i ich rodzice są świadomi szkodliwości wpływu na środowisko składowania elektroodpadów w miejscach niedozwolonych. Z tego względu chętnie wzięli udział w akcji ekologicznej „Szkole pomagamy świat oczyszczamy” organizowanej pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez firmę Green Office Ecologic.

W grudniu 2016 roku społeczność PSP nr 5 w Pionkach dostarczyła do szkoły 1545 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli zebrane zostały elektroodpady i przekazane informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom doposażymy szkołę w drobny sprzęt sportowy.

Serdecznie dziękujemy za nieocenioną pomoc Rodzicom. Szanowni Państwo bez Was ta akcja nie zakończyłaby się sukcesem.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców:
Wojciecha Stawarza z klasy 2c, Wojciecha Kaczora z klasy 2c, Zuzanny Mąkosy z klasy 3b, Filipa Maciejczyka z klasy 5c, Weroniki Kędziory z klasy 3c, Aleksandry Bolek z klasy 4a, Jakuba Smala z klasy 5a, Julii Marczewskiej z klasy 5a.

Zapraszamy do udziału w kolejnej – wiosennej edycji akcji ekologicznej.

Beata Jaśkiewicz
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2016/2017"