Siecioholizm, cyberprzemoc, cyberbulling

(profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem Internetu)


8 i 9 maja 2017 r. uczniowie klas IV-VI odbyli warsztaty profilaktyczne z trenerem, a zarazem pedagogiem resocjalizacyjnym z Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji „INVESIS” z Krakowa – panem Arkadiuszem Tyrałą na temat zagrożeń w sieci. Warsztaty prowadzone były aktywnymi metodami i w oparciu o elementy multimedialne. Uczyły bezpiecznego korzystania z Internetu, uświadamiały uczniom zagrożenia związane z ujawnianiem swoich danych osobowych oraz spędzaniem dużej ilości czasu przed komputerem. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić. Podczas warsztatów uczniowie mogli ocenić ryzyko własnego uzależnienia od sieci, szacując ilość czasu spędzanego przed komputerem i analizując podstawowe objawy uzależnienia w odniesieniu do siebie.

Program profilaktyczny przewidywał także szkolenie dla nauczycieli, podczas którego nauczyciele dowiedzieli się m. in. jakie są przyczyny oraz skala problemu cyberprzemocy w polskich szkołach, poznali jej rodzaje oraz przykłady. Ukazana została specyfika Internetu jako podłoża zachowań antyspołecznych i agresywnych. Mowa była także o przepisach prawnych dotyczących cyberprzemocy.

Ostatnim punktem realizacji programu było spotkanie z rodzicami uczniów pod hasłem: „Cyberprzemoc – zareaguj zanim będzie za późno”, podczas którego zostały przybliżone zagadnienia dotyczące rozmowy z dzieckiem o zagrożeniach w Internecie, przyczyn i mechanizmu cyberbullingu, odpowiedzialności prawnej nieletniego oraz zasad prawidłowej komunikacji z dzieckiem.

Ewa Januszewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2016/2017"