Baju baj, baju baj…
z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pionkach


Czytanie uczy myślenia, pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozwija u dzieci umiejętność wysławiania się i rozpoznawania własnych emocji. Wyrabianie nawyku czytania to ważne zadanie, którego realizację rozpoczynamy już we wczesnym dzieciństwie. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa szkoła. Czytanie, kontakt z literacką kulturą dziecięcą są niezbędne dla prawidłowej dynamiki rozwoju ucznia we wszystkich sferach, tj. społecznej, emocjonalnej, moralnej, poznawczej i komunikacyjnej. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

W dniach od 23 września do 11 października 2016 r. uczniowie klas II i III uczestniczyli w wycieczkach do Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Leśnej w Pionkach. Blisko 150 uczniów miało możliwość obejrzenia pomieszczeń biblioteki oraz zapoznania się z zasadami jej funkcjonowania. Podczas spotkania uczniowie oglądali księgozbiór zgromadzony w bibliotece, dowiedzieli się w jaki sposób można zostać jej członkiem, aby korzystać z zasobów biblioteki. Nasza wizyta miała również za zadanie wykazanie, czy dzieci czytają wspólnie z rodzicami w domu. My, nauczyciele, wiemy o tym, że jeżeli rodzice regularnie czytają swoim dzieciom, to w przyszłości ich pociechy chętniej samodzielnie sięgają po książki. Dlatego kluczowe jest zachęcanie do czytania już od najwcześniejszego dzieciństwa, czyli systematyczny kontakt z książkami, polegający na wspólnym ich wyborze, czytaniu, opowiadaniu, oglądaniu, słuchaniu. Bez prawidłowych wzorców w zakresie czytelnictwa realizowanych w domu rodzinnym, trudno osiągnąć efekt prawdziwego zainteresowania literaturą. Wierzymy, że ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pionkach konkurs „Zostań Mistrzem Czytania” zachęci naszych uczniów i ich rodziców do wspólnego czytania i korzystania z zasobów biblioteki.

Wizyta uczniów klasy IIa w Bibliotece Miejskiej
Joanna Klich
Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2016/2017"