Uczniowie z klasy IIId to mali laboranci


Woda to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych Ziemi. Woda, jak również i środowisko przyrodnicze, mogą ulegać zanieczyszczeniu. Główne źródła zanieczyszczenia to ścieki komunalne i przemysłowe, śmieci, odpady oraz nawozy stosowane w rolnictwie. Dlatego 16 stycznia 2017 r. na lekcji pod kierunkiem pani Aleksandry Kołacz z Kozienickiego Parku Krajobrazowego dokonaliśmy badania czystości rzeki Zagożdżonki, która przepływa przez Pionki.

Przed badaniem poznaliśmy teoretyczne podstawy metody chemicznej, którą mieliśmy się posłużyć. Naszym zadaniem było ustalenie występowania w badanej wodzie wybranych parametrów oraz określenie, jaki wpływ mają na jakość wody przez porównanie z tabelami obrazującymi wpływ danego parametru na jakość wody. Wybrane parametry to:

  1.  pH,
  2.  azotany,
  3.  azotyny,
  4.  twardość wody.

Po raz pierwszy poznaliśmy takie określenia.

Po badaniu stwierdziliśmy, że na dzień 16 stycznia 2017 r. nasza rzeka ma II klasę czystości, czyli jest dobrej jakości, lecz mogą wystąpić niewielkie odchylenia od stanu naturalnego.

Taka ćwiczeniowa lekcja bardzo nas zainteresowała, wszystkie doświadczenia wykonaliśmy z wyjątkową starannością.

Marek Gałan
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2016/2017"