Wycieczka integracyjna klasy IIe, IIb
do Muzeum Wsi Radomskiej


Każdego roku mamy przyjemność uczestniczyć w imprezie integracyjnej w Muzeum Wsi Radomskiej pod hasłem „Święto pieczonego ziemniaka”, organizowanej przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomiu. Współpraca z Ośrodkiem ma na celu pokazanie uczniom jak osoby niepełnosprawne funkcjonują w środowisku rówieśniczym, jakie mają potrzeby, zainteresowania. Na tę uroczystość pojechali uczniowie klasy integracyjnej IIb oraz IIe wraz z wychowawcami i rodzicami. Uczniowie naszej szkoły przygotowali dzieciom z ośrodka prezent – przybory szkolne, przy zbiórce których pomagali wychowawcy klas: pani Dorota Kaca, pani Marta Olejarczyk, pani Marzena Janduła oraz rodzice uczniów. Dzieci naszej szkoły zwiedziły skansen – Muzeum Wsi Radomskiej. Przewodnik oprowadzał po zagrodach wiejskich, opowiadał o życiu i zwyczajach panujących na wsi. Dzieci poznały nazwy urządzeń domowych, zobaczyły piec chlebowy, wystrój izby mieszkalnej. Z zaciekawieniem oglądały budynki w zagrodzie wiejskiej: spichlerz, stodołę, oborę, studnię. Obserwowały jak żyją zwierzęta przy zagrodach. Brały udział w lekcji muzealnej „Pieczenie bułek”. Dzieci same ugniatały ciasto na bułki. Następnie z ciasta formułowały bułki, które trafiały do pieca. Na zakończenie pobytu w muzeum zaproszono nas na poczęstunek. Najbardziej smakował gorący bigos z chlebem i gorącą herbatą oraz pajdy chleba ze smalcem. Na koniec były pieczone ziemniaki. Po posiłku dzieci mogły bawić się na świeżym powietrzu. Brały udział w zabawach i konkursach. Miło spędziliśmy dzień.

Serdecznie dziękuję pani dyrektor PSP nr 5 w Pionkach za umożliwienie wyjazdu, pani dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu za tak życzliwe przyjęcie grupy naszych uczniów oraz nauczycielom, którzy tak miło nas przyjęli i zachęcali naszych uczniów do wspólnej zabawy.

Dziękuję za dyplom uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym. Będziemy pamiętać wspólnie spędzone chwile. Spotkania uczniów z różnych środowisk szkolnych naszego regionu są okazją do wymiany poglądów, rozmów, zabaw w grupie dzieci i młodzieży. Integracja to ważny element wychowawczy w pracy szkoły. Należy pamiętać, że wychowanie młodego człowieka odbywa się przede wszystkim w kontakcie z drugim człowiekiem przy zastosowaniu zasad i norm społecznych.

organizator wyjazdu
Marzena Janduła
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2016/2017"