Szóstoklasiści z „Piątki” najlepsi w mieście, powiecie i kraju


Tegoroczni szóstoklasiści Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach są szczególnie dumni z wyników sprawdzianu, gdyż są zdecydowanie wyższe od wyników kolegów i koleżanek piszących sprawdzian w poprzednich latach. Mogą śmiało powiedzieć, że tak wysokich jeszcze nie było. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki Sprawdzianu szóstoklasisty, który uczniowie szkół podstawowych z całej Polsce pisali 5 kwietnia 2016 r.

Składał się on z dwóch części. Pierwsza, trwająca 80 minut, sprawdzała wiedzę i kompetencje z zakresu języka polskiego oraz matematyki, a druga, trwająca 45 minut, znajomość języka obcego – w przypadku naszych uczniów języka angielskiego. Szóstoklasiści naszej szkoły uzyskali najlepsze wyniki z języka polskiego, średni wynik szkoły 74,1% i jest on najwyższy wśród wyników, jakie uzyskali uczniowie w gminie, powiecie, Mazowszu i kraju. Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze posługują się językiem angielskim. Średni wynik z tej części sprawdzianu wynosi 74% i również jest znacznie lepszy od wyników uczniów w gminie, powiecie i kraju, a tylko o 1% niższy niż w województwie. Królowa nauk matematyka nie jest straszna dla uczniów naszej szkoły, gdyż średni wynik to 56,1% i jest on również wyższy od średnich wyników uczniów w gminie, powiecie i kraju.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej był to ostatni rocznik, który zmierzył się z testem szóstoklasisty, mimo to uczniowie nie zbagatelizowali tego ważnego „własnego sprawdzianu” i bardzo solidnie przygotowywali się do niego, zgłębiając wiedzę na lekcjach języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego pod czujnym okiem nauczycieli, którzy motywowali ich do nauki oraz zachęcali do uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych. Nauczyciele przygotowywali dodatkowe zadania, które uczniowie sumiennie wykonywali, stąd wysokie wyniki sprawdzianu. Należy stwierdzić, że wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej zostały przez szóstoklasistów z PSP nr 5 w Pionkach opanowane w stopniu bardzo dobrym i z tą wiedzą wejdą do gimnazjum. Mamy nadzieję, że dobrze ją wykorzystają.

Gratulujemy wszystkim uczniom wysokich wyników ze sprawdzianu, a w szczególności Marii Kowalskiej, która uzyskała 100% z matematyki i języka angielskiego, Sarze Sałbut, która uzyskała 100% z języka polskiego oraz Gabrieli Dyczkowskiej, która uzyskała 100% z matematyki.

Poniżej przedstawiam wyniki statystyczne opublikowane przez OKE w Warszawie.

Parametry statystyczne wyników sprawdzianu 2016

  OGÓŁEM cz. I Język polski Matematyka Język angielski
Szkoła 65,3% 74,1% 56,1% 74%
Gmina 62,0% 71,8% 51,7% 70,7%
Powiat 61,5% 70,8% 51,7% 65,6%
Województwo 66,1% 73,3% 58,4% 75%
Kraj 63% 71% 54% 71%
Opracowała
Agata Dróżdż
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2015/2016"