Wycieczka integracyjna klasy Ie, IIIb i grupy 0b
do Muzeum Wsi Radomskiej dn. 6 X 2015 r.


Integracja to podejmowanie działań zmierzających do kontynuowania współpracy z osobami i instytucjami. Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Radomiu ma na celu pokazanie uczniom jak osoby niepełnosprawne funkcjonują w środowisku rówieśniczym, jakie mają potrzeby, zainteresowania. Pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach otrzymała zaproszenie od Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu na spotkanie „Święto pieczonego ziemniaka” w Muzeum Wsi Radomskiej. Na tę uroczystość pojechały klasy: IIIb, Ie i 0b – grupa dzieci z klasy integracyjnej z wychowawcami i rodzicami. Uczniowie naszej szkoły zwiedzali skansen. Przewodnik oprowadzał po zagrodach wiejskich opowiadał o życiu i zwyczajach panujących na wsi. Dzieci poznały nazwy urządzeń domowych, zobaczyły piec chlebowy, wystrój izby mieszkalnej biednego i bogatego chłopa, poznały nazwy urządzeń rolniczych: sierp, dwojaki, kosa, urządzeń do pracy w polu. Z zaciekawieniem oglądały budynki w zagrodzie wiejskiej: spichlerz, stodołę , oborę, studnię, stary młyn. Brały udział w lekcji muzealnej „Produkcja mąki, pieczenie bułek”. Dowiedziały się jak dawniej ręcznie robiono mąkę, następnie same poprzez ugniatanie ziaren wytwarzały ją. Następnie z ciasta formowały bułki, który trafiały do pieca. Upieczone bułki bardzo wszystkim smakowały i przywieźliśmy je dla klasy integracyjnej do szkoły. Na zakończenie pobytu w muzeum zaproszono nas na poczęstunek przy ognisku. Najbardziej smakował gorący bigos z chlebem i gorącą herbatą. Następnie każdy zjadał pieczoną samodzielnie kiełbaskę z ketchupem i pajdy chleba ze smalcem. Na koniec były pieczone ziemniaki. Oczywiście radości było dużo. Po posiłku dzieci mogły bawić się na świeżym powietrzu.

Chciałam serdecznie podziękować pani dyrektor naszej szkoły za umożliwienie wyjazdu jak też pani dyrektor OSzW w Radomiu za tak życzliwe przyjęcie grupy naszych uczniów. Dziękuję za dyplom uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym. Będziemy pamiętać wspólnie spędzone chwile. Mam nadzieję, że takie spotkania uczniów z różnymi środowiskami szkolnymi naszego regionu będą okazją do wymiany poglądów, rozmów, zabaw w grupie dzieci i młodzieży. Integracja to ważny element wychowawczy w pracy szkoły. Należy pamiętać zatem, że wychowanie młodego człowieka odbywa się przede wszystkim w kontakcie z drugim człowiekiem przy zastosowaniu zasad i norm społecznych.

Organizator wyjazdu:
Nauczyciel PSP Nr 5 w Pionkach
Marzena Janduła
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2015/2016"