Dzień w koszuli Taty


Dzień w koszuli Taty, to akcja Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI, do której bardzo chętnie przyłączyli się uczniowie klas I-III. Uczniowie klas IV-VI bardzo poważnie potraktowali udział w akcji, punktowanej w ramach konkursu na SUPER KLASĘ. Świadczą o tym procentowe udziały uczniów w akcji: IVa – 47%, IVb – 90%, IVc – 82%, Va – 95%, Vb – 100%, Vc – 91%, Vd – 82%, VIa – 100%, VIb – 92%.

Ogółem 88% uczniów klas IV-VI wzięło udział w akcji. Szkolne korytarze, ławki w klasach wypełnili uczniowie prezentujący koszule swojego Taty. Męskie stroje w różnych kolorach, rozmiarach i stylach. Jedne eleganckie, inne sportowe, ale w każdej z nich dzieci wyglądały poważniej niż na to wskazywał ich wiek. Zainteresowanie uczniów również tych najmłodszych udowodniło, że dzieci chętnie podejmują wyzwania. Zdjęcia uczniów prezentujących koszule Taty są tego potwierdzeniem, a każda forma integrowania społeczności szkolnej warta jest naśladowania.

Renata Banaś, Lidia Czyżewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2015/2016"