Poznajemy tajemnice kosmosu w mobilnym planetarium


W dniu 16 lutego 2016 r. uczniowie klas I-III, zaś w dniu 18 lutego uczniowie klas IV-VI wzięli udział w seansie Mobilnego Planetarium Antares. Powstało ono przed trzema laty, a jego twórcami od strony merytorycznej byli wykładowcy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności profesor, który tworzył pierwsze planetaria w Polsce.

Planetarium przygotowało cztery programy dostosowane do różnych grup wiekowych.

W skład każdego programu wchodziły takie zagadnienia jak gwiazdozbiory, ich powstawanie oraz umiejscowienie na sklepieniu niebieskim, najciekawsze konstelacje gwiazd, mgławica Kabo, mgławica Oriona, gromady gwiazd w konstelacji Byka. Oprócz tych treści prowadzący przedstawił Układ Słoneczny, jego odkrywcę, omówił ruchy planet, podział układu na planety wewnętrzne typu ziemskiego oraz planety zewnętrzne typu gazowego. Program zakończył się pokazem każdej planety wraz z jej omówieniem.

Uczniowie cały program oglądali w kopule o średnicy 5-6 m, w której umiejscowiony był projektor oraz lustro sferyczne, które dostarczyły uczniom „kosmicznych wrażeń”.

Przed wejściem do kopuły uczniowie wysłuchali ciekawostek o meteorytach, asteroidach i kometach oraz podzielili się swoimi wiadomościami o genezie powstawania gwiazd czy genezie powstania Księżyca. Poznali również krótką historię pierwszego teleskopu soczewkowego oraz znaczenie przyrządów w obserwacjach astronomicznych.

W ten sposób młodsi uczniowie z zaciekawieniem poznali Układ Słoneczny, z kolei dla starszych była to okazja do pogłębienia i usystematyzowania swojej dotychczasowej wiedzy o Kosmosie oraz odbycia cudownej podróży po sklepieniu niebieskim.

Ewa Zamorska, Wioletta Banaś
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2015/2016"