W marcu królowała MATEMATYKA!!!


[Dzieci - matematyka]

Marzec 2016 był miesiącem wielu „zdarzeń matematycznych”. Królowa nauk rządziła w naszej szkole.

Propagując matematykę wśród młodzieży rozpoczęliśmy od 1 etapu Konkursu PANGEA, w którym wzięło udział 168 uczniów klas IV-VI. Organizatorami konkursu są: Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula. Do finału konkursu w Warszawie dostała się Zosia Maj z klasy IVb. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki 29 kwietnia 2016 r.

Następnym wydarzeniem był Międzynarodowy Konkurs KANGUR, który wpisał się w tradycje naszej szkoły. Patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W logicznych zmaganiach startowało 41 uczniów z klas II-VI. Wyniki konkursu poznamy w maju 2016 r.

22 marca odbył się turniej matematyczny dla klas IV-VI. 5-osobowe drużyny z każdej klasy rywalizowały ze sobą rozwiązując zadania o podwyższonym stopniu trudności. Inicjatorem tej formy zabawy jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve – patron merytoryczny programu e-math.pl.

Na poziomie klas IV zwyciężyła drużyna z klasy IVb w składzie: Cibor Roksana, Golisz Klara, Maj Zofia, Kościuk Bruno, Tęcza Nikodem.

II miejsce - klasa IVc.

III miejsce - klasa IVa.

Na poziomie klas V zwyciężyła drużyna z klasy Vc w składzie: Chęcińska Agnieszka, Pietrzak Zuzanna, Robak Paula, Siek Hubert, Szwankowska Amelia.

II miejsce (razem) - klasy: Vb, Vd.

III miejsce - klasa Va.

Na poziomie klas VI zwyciężyła drużyna z klasy VIa w składzie: Bolek Zuzanna, Jaśkiewicz Paweł, Kowalska Maria, Łukaszewski Jakub.

II miejsce - klasa VIb.

Zwycięzcy otrzymali oceny z matematyki (oczywiście bardzo wysokie) i drobne upominki. Każdy uczestnik zabawy za swoją aktywność dostał dyplom.

W tym samym dniu w sali komputerowej wyłoniliśmy po czterech rundach zawodów Mistrza i Vice mistrza klas III Tabliczki Mnożenia. Walka była zacięta. Spośród 14 zawodników najlepsi okazali się Bartek Surdacki – MISTRZ i Filip Seweryn – VICE MISTRZ, obaj z klasy IIIb.

Dla uczestników przewidziano słodki poczęstunek, a dla zwycięzców dyplomy i upominki.

Wszystkie w/w działania miały na celu pobudzanie twórczego myślenia u dzieci i wdrażanie ich do niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów, popularyzowanie matematyki wśród uczniów, rozwijanie ich zainteresowań matematycznych, stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji, dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w zabawach i życzymy dalszych sukcesów.

Mariola Szwankowska, Beata Jaśkiewicz
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2015/2016"