Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka”


7 grudnia 2015 r. odbyła się w naszej szkole konferencja pt.: „Bezpieczeństwo dziecka”, która została zorganizowana w ramach realizacji programu „Bezpieczna +”. Założeniem autorów projektu było zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz organizacji pozarządowych do wspólnych działań ukazujących zdrowy styl życia, umożliwiających uczniom współdziałanie w zespole czy też twórcze rozwiązywanie problemów. PSP nr 5 wpisała się w stawiane wymagania.

Od 2 listopada do 20 grudnia 2015 roku uczniowie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, komputerowych, plastycznych, przyrodniczych i teatralnych. Różnorodność działań wpływa na rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka. Codzienne spotkania w grupach dostarczają uczniom pozytywnych doświadczeń społecznych i tym samym przygotowują ich do mądrych, dojrzałych decyzji w dorosłym życiu. Dzieci uczą się właściwe korzystać z Internetu, obcują ze sztuką, poznają techniki plastycznego wyrazu oraz świat przyrody.

Współorganizatorami konferencji byli: Burmistrz Miasta Pionki pan Romuald Zawodnik, doradcy metodyczni MSCDN Wydział w Radomiu oraz dyrekcja i nauczyciele PSP nr 5 w Pionkach. Na konferencję przybili: pani Lucyna Wiśniewska Dyrektor SANEPID-u, rodzice uczniów PSP nr 5 w Pionkach, radni Rady Miasta w Pionkach, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, przedszkoli, pedagodzy szkolni, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, policji (na czele z I zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu) – nadkomisarzem Witoldem Krawczykiem, Naczelnikiem Wydziału Prewencji – aspirantem sztabowym Krzysztofem Jabłonką, starszą aspirant – Kamilą Adamską oraz sierżantem sztabowym – Pawłem Lenarcikiem oraz policjantem pełniącym obowiązki dzielnicowego – aspirantem Mirosławem Płachtą.

Pan Robert Rutkowski – psychoterapeuta – w dwugodzinnym wykładzie dał odpowiedź na pytanie: Dlaczego dziecko sięga po dopalacze i narkotyki? Zwrócił uwagę na ważne prawidłowości rozwoju w życiu człowieka, wzorce wyniesione z domu oraz te kształtowane przez środowisko i otoczenie. Pani Małgorzata Kowalczyk z MSCDN Wydział w Radomiu omówiła czynniki pomagające uchronić dziecko przed sięganiem po środki uzależniające. Podała różne formy szkoleń dla nauczycieli i rodziców organizowane przez MSCDN Wydział w Radomiu. Pani Kamila Adamska i pan Paweł Lenarcik z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przedstawili akty prawne związane z przeciwdziałaniem narkomanii i zapoznali uczestników z procedurami postępowania szkoły w przypadku kontaktu uczniów z substancjami uzależniającymi.

Po ponad trzygodzinnym wykładzie Dyrektor PSP nr 5 w Pionkach – pani Marzena Murawska – podziękowała prelegentom i uczestnikom za obecność, aktywny udział i pomoc w realizacji powyższego działania. 

Marzena Murawska, Ewa Januszewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2015/2016"