Uczniowie z pionkowskich szkół w finale konkursu profilaktycznego

UZALEŻNIENIA, AIDS, HIV


Starostwo Powiatowe w Radomiu, Burmistrz Miasta Pionki, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach, CAL, to współorganizatorzy Konkursu Profilaktycznego z wiedzy na temat szkodliwego działania narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz o niebezpieczeństwie wirusa HIV i choroby AIDS wśród młodzieży. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich pionkowskich szkół. Podczas trzech etapów konkursu, które przeprowadzone były przez pedagogów w szkołach, prezentowali swoją wiedzę na temat szkodliwości, jaką niosą narkotyki, alkohol i dopalacze. Świetnie poradzili sobie także z zagadnieniami dotyczącymi przyczyn choroby AIDS.

13 maja 2016 r., w PSP nr 5 w Pionkach odbył się IV etap, do którego przystąpiło 47 uczniów „Najlepszych z Najlepszych” reprezentantów wszystkich szkół.

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – Wanda Jeszka – główny specjalista ds. promocji zdrowia; koordynator powiatowy ds. uzależnień, członkowie: Halina Mikulska – MKRPA w Pionkach, Elżbieta Giemza – MKRPA w Pionkach, Bogumiła Potera – MKRPA w Pionkach, Ewa Januszewska – pedagog szkolny w PSP nr 5 w Pionkach oraz Ryszard Bartyzel, przyznała następujące miejsca dla uczniów:

I MIEJSCE – Klaudia Kitlińska (PSP nr 1), Angelika Mucha (PSP nr 2), Paweł Jaśkiewicz (PSP nr 5), Julia Chmielewska (PG nr 1), Julia Chmielowiec (PG nr 2) Ada Żuchowska (LO), Igor Galant (CKZiU), Dominika Kwaśnik (ZSP).

II MIEJSCE – Wiktoria Kosiec (PSP nr 1), Cezary Fila (PSP nr 2), Maria Kowalska (PSP nr 5), Katarzyna Konofalska (PG nr 1), Natalia Spyra (PG nr 2), Zuzanna Banaszek (LO), Dominik Szymański (CKZiU), Julia Krajewska (ZSP).

III MIEJSCE – Sara Tomczyk (PSP nr 1), Julia Tyburczy (PSP nr 2), Maria Kwiatkowska (PSP nr 5), Patryk Sterczewski (PG nr 1), Joanna Januszewska (PG nr 2), Klaudia Mazur (LO), Damian Zygliński (CKZiU), Natalia Borkiewicz (ZSP).

IV MIEJSCE – Michał Rożniatowski (PSP nr 1), Amelia Marczewska (PSP nr 2), Zuzanna Bolek (PSP nr 5), Karolina Rybak (PG nr 1), Kinga Karaś (PG nr 2), Agnieszka Gębska (LO), Kacper Łukaszewicz (CKZiU), Aleksander Korzeń (ZSP).

V MIEJSCE – Norbert Siczek (PSP nr 1), Zuzanna Kuźlik (PSP nr 2), Daria Kustra (PSP nr 5), Adam Wróblewski (PG nr 1), Kornelia Brzostowska (PG nr 2), Katarzyna Czerwiec (LO), Jan Januszewski (CKZiU), Jakub Kaczkowski (ZSP).

VI MIEJSCE – Radosław Warchoł (PSP nr 1), Nikodem Witkus (PSP nr 2), Jakub Wach (PSP nr 5), Weronika Drózd (PG nr 1), Klaudia Osiadły (PG nr 2), Przemysław Jurczak (CKZiU), Arkadiusz Dąbrowski (ZSP).

Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz rozdanie nagród odbyło się 2 czerwca 2016 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. W uroczystej Gali rozdania nagród gościliśmy: Wicestarostę Powiatu Radomskiego Pana Leszka Margasa, Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pana Piotra Kozubka, koordynatora powiatowego ds. uzależnień Panią Wandę Jeszkę, Wiceburmistrza Miasta Pionki Panią Jolantę Sarnecką-Buczek, Kierownika Wydziału Oświaty w Pionkach Panią Barbarę Siek, Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania Panią Małgorzatę Warchoł, Komendanta Komisariatu Policji w Pionkach mł. insp. Sławomira Migusa, dyrektorów pionkowskich szkół – w tym PSP nr 5 Panią Marzenę Murawską, PG nr 2 Pana Wiktora Sieka, LO Panią Ewę Glegołę oraz w zastępstwie dyrektora CKZiU Pana Daniela Maciejewskiego, członków Zespołu Uzależnień przy Starostwie reprezentujących gminę Skaryszew oraz Wierzbicę, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pionkach, pedagogów pionkowskich szkół, uczniów i finalistów konkursu. Podczas uroczystego rozdania nagród wystąpił Szkolny Teatrzyk „Mały Aktor” z PSP nr 5, który prowadzi pani Izabela Warchoł oraz Zespół Muzyczny „The Coolers”, którego opiekunem jest pan Tomasz Sąpór. Atrakcją dnia było spotkanie uczniów z Wiesławem „Blachą” Błażkiewiczem (muzykiem, perkusistą), który uświadomił młodzieży zgubne skutki nałogów oraz dał koncert profilaktycznym pt.: „Powiedz NIE”.

Ewa Januszewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2015/2016"