POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS...


Oto 26 czerwca 2015 r. nastąpiła ta chwila, na którą czekała cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

Pani dyrektor, Joanna Klich, przywitała uczniów, rodziców, gości i pracowników szkoły, gratulowała szóstoklasistom ich sukcesów w sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej: Julii Bugalskiej 100% we wszystkich trzech częściach (humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka angielskiego), 95% Kacprowi Pyrce oraz wyniku 100% z języka polskiego Julii Dziekan, Zuzannie Rdzanek i Adamowi Stępniowi, 100% z matematyki Jakubowi Wierzbickiemu i tym samym chłopcom 100% z języka angielskiego.

Następnie wprowadzony został sztandar szkoły, odśpiewany hymn państwowy i dokonano przekazania sztandaru klasom piątym. Poczet sztandarowy w składzie: Aleksandra Rutka, Emilia Gruchot i Jakub Wierzbicki z klasy VIb przekazał sztandar szkoły uczniom klasy piątej: Marii Kowalskiej, Bartoszowi Fili i Zuzannie Bolek z klasy Va. Tradycyjnie młodsi uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, że reprezentując szkołę będą opiekowali się sztandarem i sumiennie wywiązywali się z obowiązków.

Przedstawiciele klas szóstych podziękowali dyrekcji i gronu pedagogicznemu za trud i wysiłek włożony w ich nauczanie i wychowanie, wspominając wspaniałe chwile spędzone w szkole i poprosili o dobre wspomnienia i dumę z nich jako absolwentów. Pożegnali się także z młodszymi koleżankami i kolegami, przestrzegając ich przed złym zachowaniem i brakiem systematyczności. Z kolei uczniowie klas piątych życzyli uczniom-absolwentom samych sukcesów w gimnazjum i by lata spędzone w szkole podstawowej na długo zapadły im w pamięć. Tę część zakończył pokaz pięknych tańców ludowych w wykonaniu naszych najmłodszych uczniów przygotowanych przez pana Jacka Jurkowskiego w czasie projektu "Sukces na dobry początek" realizowanego przez Stowarzyszenie ASTA ramach Konkursu grantowego „Na dobry początek” Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Listów Gratulacyjnych dla rodziców klas szóstych: państwu A. i M. Bugalskim, państwu M. i D. Dziekanom, państwu M. i D. Skibom, państwu B. i W. Wierzbickim i państwu M. i G. Kawiakom oraz Podziękowań za pracę w Radzie Rodziców: pani K. Dziedzic, pani A. Maj, pani M. Michalskiej, pani M. Kawiak, pani A. Jaworskiej i pani I. Warchoł.

Pani dyrektor podziękowała również sponsorom i osobom współpracującym ze szkołą, którzy wspierali placówkę w różnych działaniach: pani M. Gębskiej (sekretarz UM w Pionkach), pani J Mączyńskiej (dyrektor MZOiS w Pionkach), pani A. Janiszewskiej (prezes BS w Pionkach), pani M. Jemioł i panu J. Kobylasowi (firma „Serwis Techniczny”), panu G. Wikalińskiemu (dowódca JRG nr 4 w Pionkach), panu K. Prygielowi (komendant KP w Pionkach), pani B. Wierzbickiej (przedstawiciel firmy ESSELTE Polska Sp. z o.o.), panu T. Bogobowiczowi (dyrektor Zakładów Chemicznych BOCHEM) i panu M. Grotkowskiemu (redaktor naczelny Pionki24).

Następnie przyszedł czas na nagrodzenie najlepszych szóstoklasistów, którzy wykazali się systematycznością i pracowitością i osiągnęli najwyższe wyniki ‒ świadectwa ukończenia szkoły uroczyście wręczała im pani dyrektor i wychowawcy. Poznaliśmy też uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy reprezentując naszą szkołę, brali udział w licznych konkursach, turniejach i zawodach oraz działali aktywnie w zajęciach pozalekcyjnych.

Całoroczny konkurs na super klasę organizowany przez zespół wychowawczy pod kierownictwem pedagog Ewy Januszewskiej wygrała w tym roku klasa Va – wych. Ewa Zamorska. Nagrodą dla klasy jest dofinansowanie do wycieczki uczniów (w wysokości 500 zł), ufundowane przez Radę Rodziców. 

Na koniec tej oficjalnej części głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców, którzy podziękowali Dyrekcji za dotychczasową pracę i złożyli najlepsze życzenia. Sztandar szkoły został wyprowadzony.

Ostatnim punktem była część artystyczna, którą przygotowały klasy piąte ‒ Va (wych. pani Ewa Zamorska) i Vb (wych. pani Izabela Warchoł). Największą niespodziankę sprawili chłopcy, bowiem w roli tancerzy baletowych z „Jeziora Łabędziego” nigdy ich nie widzieliśmy.

Przed zakończeniem uroczystości głos zabrali jeszcze przedstawiciele Rady Pedagogicznej, którzy podziękowali pani Joannie Klich i pani Katarzynie Stolarskiej za pracę na stanowisku dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz życzyli dalszych sukcesów zawodowych.

Kończąc uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 pani dyrektor przypomniała o bezpieczeństwie podczas spędzania wakacyjnych dni i życzyła wszystkim udanego wypoczynku.

Absolwenci jeszcze tylko chwilę pozostali w sali do zrobienia pamiątkowych zdjęć, by następnie dołączyć do pozostałych klas, które po spotkaniach z wychowawcami i odebraniu oczekiwanych świadectw, mogły udać się na upragnione WAKACJE.

Ewa Zamorska i Izabela Warchoł
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2014/2015"