Id i Ie podtrzymują tradycję WIELKIEGO POSTU


18 marca 2015 roku pierwszaki z klasy „d” i klasy „e” wybrały się na warsztaty w ramach edukacji technicznej do MUZEUM WSI RADOMSKIEJ im. Oskara Kolberga w Radomiu. Celem wycieczki było propagowanie zwyczajów WIELKIEGO POSTU w tradycji ludowej.

Wielki Post jest wprowadzeniem do obchodów świąt wielkanocnych. W związku z tym chcieliśmy zdobyć wiadomości o zwyczajach, tradycjach i regułach obchodzenia Wielkiego Postu na muzealnej lekcji przeprowadzonej przez fachowców. Po omówieniu tematu każde dziecko wykonało tradycyjną palmę radomską z przygotowanych elementów.

Po warsztatach obejrzeliśmy dawne zagrody mieszkalne. Pełni radości, że wycieczka bardzo się udała, wróciliśmy do domu.


Marek Gałan
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2014/2015"