[Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych]


"Co możesz dać drugiemu człowiekowi?
Trochę ciepła, szczery uśmiech, odrobinę szacunku i zrozumienia.
Możesz dostrzec w nim dobro i pragnienia.
Dać przyjaźń, czułość i szczęście"

 

Takimi słowami w dniu 9 grudnia 2014 r., rozpoczęła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku spektakl słowno-muzyczny pt: „Z biegiem Wisły” zaprezentowany został przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach. Osoby niepełnosprawne wcieliły się w różne role. Poprzez taniec, śpiew i recytację wzbudziły zainteresowanie szkolnej publiczności, a dzieci doceniły brawami ofiarowane piękno twórczości artystycznej.

Pani dyrektor Joanna Ewa Klich podziękowała dzieciom z klas IV-VI za zaangażowanie w wykonanie barwnych, kolorowych prac plastycznych „Mój niepełnosprawny kolega, moja niepełnosprawna koleżanka”. Wręczyła również symboliczny upominek kierownikowi WTZ, który aktywnie brał udział w przedstawieniu.

Spotkanie miało charakter terapeutyczny, ale przede wszystkim miało pobudzić młodego widza do aktywności wobec odmienności w otaczającej nas rzeczywistości. Skłonić do przemyśleń w pokonywaniu barier.

„Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, dobrej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym” /Albert Schweitzer/

Aneta Gałkowska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2014/2015"