„Dzieci – dzieciom”, czyli pomoc dzieciom z Ukrainy.


Dnia 11 stycznia 2015 r., tuż po Uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, jeszcze raz przenieśliśmy się do Jerozolimy i Betlejem, by przeżyć na nowo jedną z najważniejszych tajemnic naszej wiary – Wcielenie Syna Bożego.

Pomogli nam w tym młodzi aktorzy z PSP nr 5 w Pionkach, którzy zaprezentowali w kościele N. M. P. Królowej Polski w Pionkach przedstawienie jasełkowe.

Bardzo ucieszymy się, że swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Pionki, Pan Romuald Zawodnik.

Tegorocznym jasełkom przyświecała idea pomocy dzieciom z Ukrainy. Akcję charytatywną zorganizował Zakon Rycerzy Kolumba im. Michała Archanioła z Pionek. Datki, każdego hojnego serca na ten cel, zbierane były do puszek po przedstawieniu.

W uroczysty nastrój wprowadziła wszystkich zebranych dyrektor PSP nr 5, pani Joanna Ewa Klich, która powitała gości i przedstawiła szczytny cel wystawienia Jasełek: „Dzieci – dzieciom”, czyli pomoc dzieciom z Ukrainy.

Młodzi aktorzy z PSP nr 5 w Pionkach bardzo się starali, aby ich występ nie tylko był wzruszający, ale jak najbardziej oddał rzeczywiste chwile z życia Świętej Rodziny.

W przedstawieniu nie zabrakło też dramatycznych chwil. Okrutny król Herod za wszelką cenę chciał zgładzić nowego władcę. Przeraził się, że wkrótce straci panowanie. Zarządził więc rzeź niewiniątek, a śmierć z diabłem zebrali obfite żniwo.

„Źle czyniłeś, grzeszyłeś, dzieciątka zabiłeś,
Na nic twe litości błaganie,
Uśmiechnij się mój panie,
Dziś zatańczysz z szatanem”.

Znalazło się jednak wielu, którzy szczerze powitali małego Jezusa i z serca złożyli Mu dary. Jako pierwsi pokłon oddali pasterze. Tuż za nimi pokłonili się: Kominiarczyk, Strażak, Piekarz, Kowal i Krakowiacy.

Nowo narodzonemu Jezusowi pięknie śpiewały kolędy i pastorałki dziewczynki z klas: III, IV, V.

Swoimi występami upiększyły też Jasełka dzieci z kl. „0”, które pięknie recytowały, śpiewały i tańczyły.

Pięknie przygotowana szopka i scenografia pozwoliły przenieść się nam w odległą przeszłość oraz uświetniły przedstawienie. Stało się to możliwe dzięki pomocy wielu nauczycieli z naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie aktorów, strojów dla nich, scenografii, nagłośnienia lub w inny sposób przyczynili się do realizacji przedstawienia.

Niech słowa Maryi, które skierowała do pasterzy, będą dla nas pokrzepieniem w chwilach zatroskania i smutku:

„Bardzo wam dziękuję,
Niech was Syn mój umiłuje
I ogrzewa swą miłością
I oświeca swą jasnością”.
„JEZUSA NARODZONEGO WSZYSCY WITAJMY”…

Na zakończenie, pani dyrektor Joanna Ewa Klich podziękowała wspaniałym aktorom – uczniom PSP nr 5, reżyserom – pani Marii Pęczek i pani Agnieszce Malinowskiej oraz wszystkim, dzięki którym mogło odbyć się przedstawienie. Każdy obecny na jasełkach mógł otrzymać słodką niespodziankę.

Maria Pęczek, Agnieszka Malinowska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2014/2015"