Spotkania z rodzicami formą dialogu

RODZIC – UCZEŃ – NAUCZYCIEL

Tegoroczne spotkania z rodzicami uczniów PSP nr 5 w Pionkach przebiegały pod nazwą: „Cyberprzestrzeń – zagrożenia dla dzieci, a odpowiedzialność rodziców”. Hasło główne brzmiało: „DZIECKO W SIECI. STOP CYBERPRZEMOCY!”. W dobie komunikacji cyfrowej, postanowiliśmy przybliżyć rodzicom temat ważny i potrzebny dla rozwoju i bezpieczeństwa młodego człowieka. Obecnie zdecydowana większość naszych uczniów korzysta z komputera i posiada własne telefony komórkowe, co zapewnia im prawie nieograniczony dostęp do informacji i pozwala na utrzymywanie kontaktów z różnymi osobami. Jednak istnieje też ciemna strona tego wirtualnego świata, określana jako „cyberprzemoc”. Oznacza to korzystanie z technologii w celu zastraszania, dręczenia, upokarzania lub zawstydzania ofiary cyberprzestrzeni. Często wynika to z niewiedzy, czy przekonania sprawcy, że to „przecież tylko zabawa...”. Ważne, by poruszając powyższe zagadnienia rodzice mieli stosowną wiedzę i wspierali szkołę w rozmowach z młodymi ludźmi na temat przemocy w Internecie.

Na sali gimnastycznej w PSP nr 5 w Pionkach zgromadzili się: rodzice, nauczyciele, przedstawiciele policji z Komendy Miejskiej w Radomiu oraz Komisariatu Policji w Pionkach, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz przedstawiciel firmy PZU, która była głównym sponsorem spotkania. Nadrzędnym zadaniem szkoły jest troska o bezpieczeństwo dzieci, dlatego przybliżyliśmy prawie 500 rodzicom aspekty prawne dotyczące omawianego zjawiska. Wszyscy rodzice otrzymali informator „Stop cyberprzemocy!”, który oprócz „wiedzy w pigułce” na ten temat, zawierał także procedurę reakcji szkoły w sytuacji ujawnienia zdarzenia cyberprzemocy. Należy dodać, iż spotkanie umiliły popisy taneczne w wykonaniu Filipa Chmielnickiego – ucznia klasy VIc oraz Oli Koral – absolwentki szkoły, a obecnie uczennicy PG nr 1. Podczas spotkania, Dyrektor PSP nr 5 w Pionkach– Pani Joanna Ewa Klich wielokrotnie dziękowała firmie ubezpieczeniowej PZU, która wsparła realizację tego zadania.

Tego dnia odbyło się także spotkanie dla rodziców wychowanków grupy „0” na temat: „Słów kilka o dojrzałości szkolnej, czyli jak z przedszkolaka wychować pierwszaka”, które przeprowadziła pedagog szkoły – Pani Ewa Januszewska. Prowadząca zwróciła uwagę na sposoby stymulowania uczniów przez dom rodzinny w obszarze sfer stanowiących dojrzałość szkolną dziecka, a więc intelektualnie, fizycznie, emocjonalnie i społecznie. W ramach realizowanego tematu rodzice otrzymali Informatory „Mamo, Tato – idę do szkoły!”. Od września 2013 roku w naszej szkole realizowany jest projekt dla dzieci z oddziałów przedszkolnych pod nazwą „Dobry Start”. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Szkolne Stowarzyszenie „Asta”.

[Stop cyberprzemocy! - informacja dla rodziców.] Stop cyberprzemocy! - informacja dla rodziców. (923 KB)

 

Poniżej filmowa relacja z tego spotkania.

 
Ewa Januszewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2013/2014"