Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego
2012/2013
 

    Kolejny pracowity rok zakończony. Jedni wspominać go będą jako pierwszy, inni jako ostatni w naszej szkole. Jednak na pewno wszyscy będą pamiętać, że na zakończenie roku szkolnego nagród było, co niemiara.
    Pierwszym, bardzo ważnym momentem uroczystości zakończenia roku szkolnego było przekazanie sztandaru szkoły. Poczet sztandarowy klas 6 w składzie: Marcin Śwital, Zuzanna Płachta, Klaudia Cygan, przekazał sztandar reprezentantom klas piątych. Filip Chmielnicki, Wiktoria Cibor i Agnieszka Wołos, przejmując sztandar obiecali dbać o niego, sumiennie wypełniać obowiązki i być godnymi reprezentantami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

    Podsumowania, podziękowania i nagrody, to najważniejsze punkty ostatniego dnia w każdej szkole. Nie inaczej było u nas. Pani dyrektor Joanna Ewa Klich powitała zaproszonych gości, rodziców oraz całą społeczność szkolną. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, a to zapewnić może między innymi znajomość przepisów ruchu drogowego. Komisarz Jacek Turski z Komisariatu Policji w Pionkach wręczył nagrody: Zuzannie Górskiej (IVc), Zuzannie Maj (IVa), Cyprianowi Bartosiewiczowi (IVb) - uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki zdając egzamin na kartę rowerową.
    Cenne wskazówki pomogą, aby wakacyjny wypoczynek był nie tylko miły, ale także bezpieczny. Karty rowerowe, które otrzymali uczniowie klas czwartych pozwolą im wyruszyć na wycieczki rowerowe. Egzamin zdany, ale zawsze trzeba być uważnym uczestnikiem ruchu drogowego.
    Komisarz Jacek Turski reprezentujący Komisariat Policji w Pionkach otrzymał z rąk pani dyrektor, Dyplom Przyjaciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach. Stanowi on podziękowanie dla Komisariatu Policji w Pionkach za długoletnią współpracę ze szkołą.

    Wystąpienie po odbiór listu gratulacyjnego, to chwila, która na zawsze pozostanie w pamięci rodziców, którzy zostali wyróżnieni za wkład pracy, jaki wnieśli w wychowanie swoich dzieci. Należą do nich:

KLASA VIa

 • Alicja i Andrzej Zychowie - uczennica Zuzanna Zych
 • Krystyna i Krzysztof Koralowie - uczennica Aleksandra Koral

KLASA VIb

 • Bożena i Sławomir Wąsikowie - uczennica Helena Wąsik
 • Agata i Jarosław Pikulscy - uczennica Daria Pikulska

KLASA VIc

 • Mariola i Robert Cyganowie - uczennica Klaudia Cygan
 • Agnieszka i Roman Szewczykowie - uczennica Natalia Szewczyk
 • Anna i Łukasz Wierzbińscy - uczennica Paulina Wierzbińska

    Duma rodziców przeplatała się ze wzruszeniem, kiedy słuchaliśmy słów tegorocznych absolwentów, dla których rozpoczyna się nowy etap życia.
    Nagrody i wyróżnienia za całoroczną naukę najlepszym uczniom klas szóstych, to bardzo miły fragment uroczystości. Najlepsi (ze średnią powyżej 5,0), z rąk pani dyrektor i wychowawcy otrzymali nagrody i świadectwa ukończenia szkoły.

Klasa VIa

 • Zuzanna Zych, Aleksandra Koral, Maja Ciepielewska, Klaudia Rogalska, Magda Walczak, Weronika Konecka, Oliwia Wosztyl, Gabriela Pyrka, Jakub Puzio.

Klasa VIb

 • Helena Wąsik, Daria Pikulska, Kornelia Kapciak, Adriana Gałkowska.

Szczególnymi absolwentami klasy integracyjnej w obecnym roku szkolnym byli: Hubert Gutowski, Mateusz Olesiuk, Kacper Szymański. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy.

Klasa VIc

 • Klaudia Cygan, Joanna Iwańska Paulina Wierzbińska, Marcin Śwital, Weronika Lis, Jakub Wójcik, Weronika Mazur, Zuzanna Płachta, Natalia Szewczyk

    Zdobywanie wiedzy i uzyskiwanie coraz lepszych wyników w nauce motywowały do tego, aby sprawdzić się w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach. Wyniki, jakie osiągnęli uczniowie w tym roku są imponujące. Podejmowali oni różne wyzwania, ale było warto, czego dowodem jest długa lista laureatów w licznych konkursach. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego nagrodzeni zostali laureaci:

 • Konkursu ortograficznego kl. III,
 • Konkursu ortograficznego - "Mistrz ortografii" w klasach IV-VI,
 • Szkolnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II,
 • Konkursów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • VIII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu (etap powiatowy - utwór pt. "Rap o zdrowiu"),
 • Eko-Testu - Ogólnopolskiego konkursu ekologicznego,
 • Międzynarodowego konkursu matematycznego "Kangur",
 • Ogólnopolskiego konkursu mitologicznego "Klio",
 • Ogólnopolskiego konkursu "Olimpusek",
 • Szkolnego konkursu fotograficznego pt. "Piękno Puszczy Kozienickiej",
 • Zawodów sportowych,
 • Konkursów historycznych,
 • Regionalnego konkursu j. angielskiego "Teddy",
 • XXX małego konkursu recytatorskiego - "Warszawska Syrenka".

Nagrody wręczone zostały także uczniom, którzy wyróżnili się całoroczną pracą:

 • W zespole redakcyjnym "Gazetki szkolnej",
 • W Małym Samorządzie Uczniowskim (kl. I-III),
 • W Samorządzie Uczniowskim (kl. IV-VI),
 • Tym, którzy przeczytali najwięcej książek wręczono nagrody za czytelnictwo.

    Pamiętaliśmy także o najmłodszych. Nagrodami za udział w licznych pozaszkolnych konkursach recytatorskich nagrodzone zostały uczennice z oddziałów przedszkolnych: Oliwia Dziedzic (0a), Bożena Monkosa (0b).
    Zakończenie roku było wyjątkowo miłe dla klasy IVa, której wychowawcą jest pani Beata Jaśkiewicz. Zdobyli oni tytuł SUPER KLASY w roku szkolnym 2012/2013. Nagrodą jest wyjazd do kina, na wybrany przez uczniów film.

    Szczególną formą podziękowania był taniec Aleksandry Koral i Filipa Chmielnickiego, który Ola dedykowała dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz pani Żuchowskiej - instruktorce tańca.
    Występy laureatów konkursów tanecznych, recytatorskich, II edycji szkolnego konkursu "Mam Talent" i grupy tanecznej pod kierunkiem pani Lidii Żuchowskiej były dopełnieniem tej części uroczystości.

    Ogromny wkład w życie szkoły wnoszą rodzice. Szczególnie widoczna jest działalność ich przedstawicieli w Radzie Rodziców. Dyplom Przyjaciela Szkoły za wieloletnią pracę w prezydium Rady Rodziców otrzymała pani Krystyna Koral.

    Wakacyjną piosenką i życzeniami wielu uśmiechów, radości, słońca, pogody ducha i wszystkiego naj..., naj..., najlepszego dla grona pedagogicznego, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz rodziców z okazji wakacji uczniowie klas trzecich zakończyli uroczystość.

 
Lidia Czyżewska


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2012/2013"