Spektakle profilaktyczne w naszej szkole

    7 kwietnia 2011 r. gościliśmy w szkole aktorów Impresariatu Artystycznego "Inspiracja" z Krakowa. Artyści przedstawili dwa spektakle profilaktyczne. Pierwszy - "Kolczasta przyjaźń" - adresowany był do uczniów klas 0-3. Było to widowisko o tolerancji, przyjaźni, które poruszało również problem akceptacji wobec niepełnosprawnych kolegów.
    Bohaterowie - "Jeżyk" i "Tygrysek" - wzbudzili sympatię małych widzów. Celem spektaklu "Kolczasta przyjaźń "było także stymulowanie poczucia własnej wartości dziecka, budowanie więzi między uczniami poprzez uwrażliwienie na wartość każdej osoby.

    Uczniowie klas 4-6 obejrzeli spektakl - "Odzyskana kolekcja". Jego celem było pogłębienie świadomości uczniowskiej na temat zagrożeń i konsekwencji uzależnień dla młodego człowieka. Oprócz tego artyści poruszyli problem roli wartości w życiu, dążenia do wyznaczonego celu i spełnienia marzeń. Odbyła się także krótka prelekcja i dyskusja z uczniami prowadzona przez aktorów.

    Powyższa forma profilaktyki spotkała się z zainteresowaniem odbiorców. Należy wspomnieć, iż spektakle odbyły się dzięki dofinansowaniu ze strony Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście za zgodą Pana Burmistrza - Marka Janeczka. Dzięki temu nasi uczniowie zapłacili jedynie "symboliczną złotówkę". Za co serdecznie dziękujemy.

Ewa Januszewska


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2010/2011"