Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pionkach

"Bez barier, bez stresu - szansa na równość w szkole"
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 
Harmonogram zajęć specjalistycznych
w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.25-11.25
14.10-15.10

Zajęcia kompensacyjno-
korekcyjne
Sala 210
10.25-11.25
Zajęcia terapeutyczne
Sala 210
12.10-13.10
Zespół kompensacyjno-
korekcyjny
Sala 210
11.25-12.25
Zajęcia terapeutyczne
Sala 210
12.15-13.15
Zajęcia kompensacyjno-
korekcyjne
Sala 210
11.00-12.00
Kinezjologia edukacyjna
Sala 210
11.00-12.00
Zespół wyrównawczy
Czytelnia
11.20-13.20
Kinezjologia edukacyjna
Mała sala gimnastyczna
12.30-13.30
Kinezjologia edukacyjna
Mała sala gimnastyczna
11.00-12.00
Zespół wyrównawczy
Sala 210
16.30-18.30
Dyżur Psychologa
Sala 210
16.10-17.10
Zajęcia kompensacyjno-
korekcyjne
PSP Nr 1 Sala 60
16.00-18.00
Gimnastyka korekcyjna
Sala gimnastyczna
16.00-17.00
Gimnastyka korekcyjna
Sala gimnastyczna
 
16.15-17.45
Profilaktyka
Biuro SCW
16.10-17.10
Kinezjologia edukacyjna
PSP Nr 1 Sala 59
15.15-16.15
Kinezjologia edukacyjna
PSP nr 1 sala 60
16.00-18.00
Pogotowie szkolne
(polonista i matematyk)
sala 210
 
14.25-15.20
Profilaktyka
PG1
16.00-17.00
Logopeda
12.30-13.30
Kinezjologia edukacyjna
PSP nr 1 sala 59
14.00-15.00
Logopeda
Sala 210
 
    13.10-14.10
Profilaktyka
PG1
16.30-17.30
Gimnastyka korekcyjna
PSP nr 1 sala gimnastyczna
 
    16.15-17.45
Profilaktyka
Biuro SCW
   

Zatrudnieni w Centrum specjaliści: Aldona Sokołowska terapeuta, kinezjolog, Dorota Kaca kinezjolog, Renata Banaś nauczyciel wf-u, Mariola Szwankowska matematyk, Barbara Wójcik polonista, Edyta Kobierzycka-Rybak(logopeda), Dorota Ramzia-Kwaśnik psycholog, Małgorzata Śmietanka terapeuta kinezjolog, Jolanta Brzózek terapeuta kinezjolog, Marzena Burchart nauczyciel wf-u, Ewa Szaczuk profilaktyk, Jacek Chołuj profilaktyk, Anna Czajka - instruktor jazdy konnej.


Raport z realizacji projektu
"Bez barier, bez stresu - szansa na równość w szkole"