Stowarzyszenie "Asta"
realizuje projekty

    Stowarzyszenie Asta przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 rozpoczęło swoją działalność w drugiej połowie 2008 roku. W styczniu przystąpiło do konkursów ogłoszonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

    W kwietniu bieżącego roku rozpoczęliśmy realizację projektów finansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. "Frycek-Fryderyk-Artysta", to tytuł pierwszego projektu, a zaplanowane w jego ramach działania, miały za zadanie przybliżyć życie i twórczość naszego kompozytora. Treści zawarte w programie realizowane były na kilku płaszczyznach.
    ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ CHOPINA poznały dzieci podczas cyklu zajęć poświęconych życiu i twórczości Fryderyka Chopina, które odbywały się na dwóch poziomach edukacyjnych. Podczas wieczornicy pt.
"Spotkanie z panem Chopinem" w poetycki sposób przedstawione zostało życie artysty oraz zaprezentowane fragmenty jego utworów. Opracowana prezentacja o Fryderyku Chopinie wykorzystywana będzie jako pomoc dydaktyczna w roku Chopinowskim.
    WĘDRÓWKA ŚLADAMI CHOPINA zaprowadziła nas do
Żelazowej Woli i Brochowa gdzie dzieci zobaczyły miejsca bezpośrednio związane z artystą.
    
ARTYSTYCZNE INSPIRACJE, podczas których uczniowie zapoznali się z historią konkursów Chopinowskich. Wielu uczniów sprawdziło swoje umiejętności uczestnicząc w konkursach.
    SPOTKANIA Z MUZYKĄ to nieodłączny element programu. Miały one miejsce podczas wszystkich zajęć, ale szczególnie pamiętamy te, kiedy brali w nich udział wszyscy uczniowie szkoły, uczestnicząc w comiesięcznych koncertach Filharmonii Narodowej. Koncerty szkolne były atrakcyjne i zróżnicowane pod względem treści muzycznych i obsady artystycznej. Chociaż podczas koncertów rozbrzmiewała muzyka od średniowiecza do współczesności, to jednak stałym elementem była muzyka Chopina.

    Drugi program to "Swojskie klimaty". Działania zaplanowane w ramach tego projektu miały przybliżyć młodemu pokoleniu tradycje i zwyczaje związane z regionem Mazowsza.
Program "Swojskie klimaty" został podzielony na trzy działy:

  1. Poznajemy swój region.
  2. W chałupie i zagrodzie.
  3. Na ludową nutę.

    W pierwszym działaniu pod nazwą POZNAJEMY SWÓJ REGION wzięli udział uczniowie klas IV-VI. W ramach tego działania zaplanowano wycieczki po najbliższej okolicy m.in. wycieczkę do Urzędu Miasta, izby dydaktycznej w Augustowie oraz do Królewskich Źródeł. Ciekawym doświadczeniem dla uczniów było spotkanie z panem Markiem Wierzbickim historykiem, pracownikiem IPN. Podczas spotkania uczniowie przemierzając ulice miasta poznawali jego historię.
    
W CHAŁUPIE I ZAGRODZIE to działanie drugie, które realizowali uczniowie klas młodszych. Mieli oni okazję zwiedzić izbę regionalną, obejrzeć, a nawet dotknąć narzędzi tam zgromadzonych.
    Spotkanie z artystką ludową wywołało u dzieci wiele emocji. Pani Krystyna Kołtun przyszła ubrana w strój ludowy, powitała dzieci przyśpiewką, po czym zaprezentowała piękne wycinanki. Dzieci z uwagą i w skupieniu przystąpiły do samodzielnego wykonania wycinanek. Nie było to łatwe zadanie, ale każda następna wycinanka była piękniejsza i to motywowało dzieci do dalszych starań.
    Bardzo ciekawą formą poznawania naszego regionu były dwie wycieczki do Muzeum Wsi Radomskiej. Oprócz zwiedzania skansenu dzieci uczestniczyły w lekcjach muzealnych. Pierwsza dotyczyła zdobnictwa. Uczniowie poznali typowe motywy haftu radomskiego i samodzielnie ozdobili haftem krzyżykowym tkaninę. Druga lekcja to była prawdziwa gratka. W ramach zajęć "Od ziarenka do bochenka" uczniowie samodzielnie wypiekali bułki, które później ze smakiem zjedli.
    Posumowaniem całego projektu było trzecie działanie NA LUDOWĄ NUTĘ. W ramach tego działania zaplanowano konkursy: na wycinankę,
potrawę regionalną i recytatorski. Konkursy odbywały się na dwóch poziomach edukacyjnych. Laureaci konkursów otrzymali wspaniałe nagrody, które zostały wręczone przez władze stowarzyszenia i dyrekcję szkoły na tle wystawy pokonkursowej.

koordynatorzy

      Lidia Czyżewska

      Elżbieta Wojdyło

 


Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2008/2009"