Bezpieczne ferie – HOPR w Piątce

Uczniowie klas 5-8 uczestniczyli w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej prowadzonych przez Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pod kierunkiem Pani Lidii Wierzbickiej. Przypomnieli sobie, że pierwsza pomoc przedmedyczna polega na udzieleniu osobie będącej w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wsparcia na miarę własnych możliwości, umiejętności i wiedzy oraz niezwłocznym

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020 💻🖱 💻

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Społeczność „Piątki” chce propagować działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. 7 lutego 2020 roku (DBI przypada w tym roku 11 lutego,