Szkolne dokumenty

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w PSP Nr 5 (Zarządzenie Nr 13/2020).

Statut Szkoły (11-2019).

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w PSP Nr 5 przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.

Procedury działań interwencyjnych nauczycieli. (11-2017).

Szkolny program wychowawczy-profilaktyczny na lata 2017-2020.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (11-2017).

Regulamin wycieczki (11-2017).

Regulamin świetlicy szkolnej (11-2017).

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus.] Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus (11-2017).

Regulamin Rady Pedagogicznej (11-2017).

Regulamin monitoringu wizyjnego (2019-11-25)

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego (2019-11-25)