REKRUTACJA 2021/2022 (klasy pierwsze)

KLASY PIERWSZE 2021/2022

Szanowni Rodzice SIEDMIOLATKÓW

Zbliża się termin rekrutacji!
Składanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie szkoły, w terminie:

od 1 marca 2021 (godz. 8:00) do 12 marca 2021 (godz. 15:00)

Rekrutacji podlegają dzieci urodzone w 2014 roku

Od 1 września 2021 r. obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia (dzieci urodzone w 2014 roku). Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (urodzone w 2015 r.), jeżeli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało do oddziału przedszkolnego albo posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do klasy I biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych. Rodzic dziecka, które na dzień składania zgłoszenia/wniosku nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale jest w trakcie badania w Poradni, proszony jest o poinformowanie o tym szkoły. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być złożone w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Rodzice dzieci zamieszkałych przy ulicach:
Aleja Chrztu Polski, Aleja Jagiellońska, Aleja Jana Pawła II, Aleja Królewska, Aleja Piastowska, Aleje Lipowe, Armii Krajowej, Augustowska, Zaułek Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Biała, Bohaterów Studzianek, Chemiczna, Liliowa, Marii Dąbrowskiej, Dziewiątego, Zaułek Tadeusza Gajcego, Dr Marii Garszwo, Adasia Guzala, Wandy Kojro, Mikołaja Kopernika, Królowej Św. Jadwigi, Kwiatowa, Leśna, Olgi i Andrzeja Małkowskich, Tadeusza Mazowieckiego, Czesława Miłosza, Miła, Nowa, Owocowa, Partyzantów, Macieja Płażyńskiego, Podgaje, ks. Jerzego Popiełuszki, Powstania Styczniowego, Powstania Warszawskiego, Poziomkowa, Północna, Mikołaja Reja, Roberta Schumana, Henryka Sienkiewicza bloki: 2, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 32, 34, 36, 38, Słoneczna, Stanisława Staszica, Wisławy Szymborskiej, Świerkowa, Targowa, Unii Europejskiej, Wesoła, Willowa, Wincentego Witosa, Wiśniowa, Wrzosowa, Złota, Żurawia, Szczęśliwa

składają następujące dokumenty:

Rodzice dzieci mieszkających przy innych ulicach składają następujące dokumenty:

Nasza szkoła to miejsce przyjazne do nauki i zabawy.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia,
doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz opiekę pielęgniarki.

Oferujemy pomoc pedagoga, logopedy,
terapię integracji sensorycznej, EEG-Biofeedback.

W szkole można korzystać z obiadów przygotowywanych na miejscu oraz z opieki w świetlicy szkolnej czynnej od godz. 7:00 do 16:00.

ZAPRASZAMY DO „PIĄTKI”