Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Nauczyciele, Rodzice Naszych Uczniów, Uczniowie!

Minęło 10 miesięcy wytężonej pracy, tej w ławach szkolnych i jeszcze bardziej pracowitej – zdalnego nauczania. Tej formy pracy uczyliśmy się wspólnie – nauczyciele, uczniowie i rodzice. Szczególnie w tym miejscu pragnę podziękować rodzicom naszych uczniów. Dzięki Państwa zaangażowaniu Wasze dzieci nauczyły się samokształcenia. Dziś, jak nigdy dotąd, wiedzą, że komputer to narzędzie pracy, a szybki Internet służy do łączenia ludzi, którzy przekazują sobie ważne informacje – w szkolnym wydaniu materiał nauczania, stanowiący fundament do kształtowania umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu.

Drodzy Uczniowie, każdy z Was dzisiaj otrzyma świadectwo. Niektórzy z Was włożyli dużo wysiłku i dziś odbiorą nagrody – bonus za wzorowo wykonaną pracę. Szczególnie cieszymy się z Waszego, jakże licznego udziału w konkursach – w czasie zdalnego nauczania również braliście w nich udział i zdobyliście czołowe lokaty. Wcieliliście w czyn słowa naszego patrona Jana Pawła II, który mówił: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”. Świadomie podjęliście trud rozwijania danych sobie talentów, zdolności, które posiadacie.

Zachęcam Was, Drodzy Uczniowie, do stawiania sobie samym konkretnych celów związanych z własnym rozwojem. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem wymaga ogromnej mobilizacji i wytrwałości. Podjęcie tego wysiłku, przyjęcie aktywnej postawy wobec życia, wykorzystywanie swoich zdolności dla dobra indywidualnego i wspólnego daje ogromną radość. Tej radości z ubogacania siebie w czasie pracy i zbliżających się wakacji życzę wszystkim uczniom.

Szanowni Nauczyciele – możemy po raz kolejny ogłosić – odnieśliśmy sukces w nauczaniu – tym razem również w nauczaniu zdalnym. Dziękuję za podejmowanie kolejnych wyzwań począwszy od stworzenia systemu oceniania po profesjonalnie przeprowadzone lekcje online z wykorzystaniem odpowiednio dobranych form i metod pracy. Dziękuję za liczne konsultacje odbyte z uczniami i ich rodzicami, za zdalne przygotowywanie uczniów do konkursów, opiekę nad stypendystką „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Liczne podziękowania, które usłyszałam od rodziców, za Waszą sumienną i efektywną pracę, dziś Państwu przekazuję.

Dziękuję paniom z administracji i personelowi szkoły za szereg czynności wykonywanych każdego dnia. Dzięki Waszej pracy szkoła jest zadbana, a wszyscy uczniowie czują się w niej dobrze.

Życzę, aby nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach, nad jeziorami czy na przydomowych działkach. Pamiętajcie, aby zachować zasady bezpieczeństwa. Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Do zobaczenia 1 września.