REKRUTACJA 2020/2021

Ze względu na pandemię Koronawirusa
i ograniczenia w pracy szkoły
rekrutacja zostaje przedłużona do 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 1/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej w PSP nr 5 w Pionkach.

Zarządzenie Nr 2/20 z dnia 23 stycznia 2020 w sprawie: powołania komisji do spraw przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego, określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w PSP nr 5 w Pionkach.