PSP nr 5 w Pionkach obchodzi dzień Komisji Edukacji Narodowej

Uroczysta akademia z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej w PSP nr 5 w Pionkach rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez zaproszonych gości i poświęcenia odnowionej hali gimnastycznej przez ks. proboszcza Mariusza Wincewicza. Dyrektor szkoły, p. Marzena Murawska złożyła podziękowania władzom naszego miasta, radnym Rady Miasta Pionki i Panu Burmistrzowi, Robertowi Kowalczykowi, przedstawicielom Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Mienia Gminnego w Pionkach oraz radnym samorządu województwa mazowieckiego, którzy w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” zabiegali o modernizację hali gimnastycznej. Pani dyrektor dziękowała władzom miasta i władzom samorządu województwa mazowieckiego za dobrą współpracę, za dbanie o naszą szkołę, życzyła wytrwałości w tej służbie i energii do działania na rzecz wszystkich dzieci, uczących się w budynku i korzystających z obiektów sportowych w PSP nr 5.