PSP Nr 5 – Rekrutacja 2023-2024

Szanowni Państwo, Po raz pierwszy rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych odbędzie się za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę pionki.rekrutacje.edu.pl. Pierwszym krokiem w elektronicznej rekrutacji jest założenie przez Państwa indywidualnego konta rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu śledzenie przebiegu całego